Izrada tehničke dokumentacije kod zavarivačkih radova

Image
  • WPS lista
  • kvalifikacija postupka zavarivanja (WPQR)
  • tehnologija zavarivanja